Beskrivelse

Kunstig grønn gren, den store med seks grener.

L- 50cm

Den minste har fire grener.

L- 35cm